You are here

Unizd podrška

Aplikacija podrške služi za prijavu kvara te za pomoć korisnicima pri otklanjanju kvarova.

Kroz ovu aplikaciju ovlašteni korisnici mogu:

- prijaviti kvar vezan uz IT i tehničko održavanje,
- informirati se o statusu prijave,
- aktivno komunicirati vezano uz prijavljeni kvar.

Sve upite, prijedloge i sugestije vezane uz aplikaciju Unizd podrška možete
uputiti na: informatika(at)unizd.hr

User login

koristi AAI račun